PITANJA I ODGOVORI

Šta je destilacija?

 

Destilacija je metod razdvajanja tečnosti odnosno materija koje imaju različitu tačku ključanja.

 

Šta se dobija destilacijom vode?

 

Destilacijom vode dobijate čistu vodu bez primesa. Prilikom destilacije, voda (pijaća, iz vodovoda, bunara i sl.) isparava, i ponovo se kondenzuje kako bi se izdvojile materije / primese od čiste vode. Proces destilacije u našim destilatorima teče na sledeći način - destilacija vode započinje njenim zagrevanjem do tačke ključanja koja na atmosferskom pritisku iznosi 100 stepeni Celzijusa. Rastvoreni gasovi u vodi kao što je hlor isparavaju pre nego što voda proključa i odlaze u atmosferu. Čvrste materije (minerali, teški metali i sl.) kao i tanko isparljive tečnosti (aromati, nafteni i sl) ostaju u sudu u kom se vrši zagrevanje i isparavanje vode. Vodena para se hladi i kondenzuje nazad u vodu i curi kao destilovana voda u staklenu posudu.

 

Koje uslove voda mora da zadovolji da bi se smatrala destilovanom vodom?

 

Po našoj farmakopeji (spisak uputstava i normi, izdat od strane sanitetskih državnih organa) koja je usklađena sa evropskom, destilovana voda (aqua purificata) je tečnost bez boje, mirisa i ukusa, specifične težine 1 gr/cm3, tačke isparavanja 100 stepeni C, provodljivosti od 0 – 5,1 uS/cm i pH vrednosti od 5 do 7.

Destilovana voda iz naših destilatora u potpunosti zadovoljava uslove farmakopeje i destilovanjem pijaće vode iz vodovoda u Novom Sadu dobija se destilovana voda provodljivosti oko 1 - 2 uS/cm i pH između 6,6 do 7. Destilovali smo i bunarsku vodu (iz bušenih bunara), kišnicu i Dunavsku vodu i dobili smo destilovanu vodu u okvirima naše farmakopeje. Destilovanjem otpadnih, kanalizacionih i fekalnih voda se ne može dobiti destilovana voda zadovoljavajućeg kvaliteta.

 

Koliko košta da se napravi jedan litar destilovane vode?

 

Ne računajući cenu aparata i same vode koju sipate u destilator, jedini trošak koji imate pri destilaciji vode je utrošak električne energije za zagrevanje odnosno hlađenje vode. Da bi ste ugrejali vodu od 20 C (srednja temperatura vode iz vodovoda) do 100 C Neophodno je utrošiti 334 kJ/kg odnosno 0,1 kW a da bi ste isparili jedan litar vode potrebno je utrošiti 2.257 kJ odnosno oko 0,7 kW električne energije.

Preračunato na dinare to znači da jedan litar destilovane vode košta 1,5 dinara ako je destilujete noću na jeftinu struju odnosno 6 dinara ako vodu destilujete danju po skupljoj tarifi električne energije (zelena zona). Upoređujući ovu cenu sa cenom destilovane vode u prodaji, to znači da će se celokupna vrednost destilatora vratiti za 7 meseci ako bi ste destilovali jednu šaržu - 4 litra vode dnevno.

 

Potrošnja električne energije i cena destilovane vode

Tarifa el. energije Cena po kWh kWh / l Cena za litar Cena sa akcizom 7.5% Uk. cena sa pdv 20%
zelena zona skuplja 1,55 0,75 1,16 1,25 1,50
zelena zona jeftinija 6,20 0,75 4,65 5,00 6,00
plava zona jeftinija 2,33 0,75 1,75 1,88 2,25
plava zona skuplja 9,30 0,75 6,98 7,50 9,00
crvena zona jeftinija 4,65 0,75 3,49 3,75 4,50
crvena zona skuplja 18,60 0,75 13,95 15,00 18,00

 

 

U čemu je razlika između destilovane i demineralizovane (demi) odnosno filtrirane vode?

 

Razlika između ovih voda je postupak dobijanja i kvalitet dobijene vode.

Filtracijom se u prvom koraku izdvajaju okom vidljive čvrste čestice. U daljim procesima finiji filteri mogu da zaustave i koloidne čestice a još kvalitetniji mogu da zaustave i sve jednoćelijske organizme (hladna strerilizacija). Vrhunski filteri mogu da očiste sve iz vode (reversna osmoza) iz prostog razloga jer propuštaju samo najmanje molekule a to je voda. Velika postrojenja načešće koriste princip reversne osmoze za dobijanje čiste vode. Njih odlikuje visoka cena koja je isplativa samo pri proizvodnji velike količine vode, najčešće u komercijalne svrhe. Za kućnu upotrebu još nema aparata koji mogu postići toliki stepen čistoće kao kod destilovane vode a da im cena bude pristupačna. Postoje mali aparati koji mogu postići čistoću vode koju odlikuje provodljivost 10 – 12 uS/cm ali ti uređaji su skupi - koštaju preko hiljadu eura i zahtevaju čestu promenu filtera kako bi kvalitet prečišćene vode bio konstantan.

Demineralizacija koristi fizičko-hemijsku metodu odvajanja pozitivnih i negativnih jona iz vode adhezijom pomoću granulica smole u demi kolonama. Ova metoda je efikasna za velike količine vode i velika postrojenja i po jedinici proizvoda je verovatno najjeftinija metoda prečišćavanja. Do sada nismo videli nijedan uređaj za demineralizaciju koji bi po kapacitetu odgovarao kućnoj upotrebi.

 

Gde se koristi destilovana voda?

 

Destilovana voda se koristi u medicinskim ustanovama, prehrambenoj industriji, laboratorijama, stomatološkim ordinacijama, kozmetičkoj i hemijskoj industriji, u većim pogonima kao sredstvo za rashlađivanje uređaja itd. Destilovana voda je jedina voda koja se sme koristi za pravljenje intravenoznih rastvora što dovoljno govori o njenoj čistoći i bezbednosti po ljudski organizam.