Bezuljni kompresor DK50 Plus

kompresor

Bezuljni kompresor DK50 Plus je projektovan za proizvodnju čistog medicinskog vazduha pre svega za stomatološke potrebe (1-2 radna mesta). Izrađen je prema internacionalnom standardu kvaliteta ISO 9001. Obezbeđuje bezbrižan rad uz minimum održavanja.

ATESTI

Ovde možete skinuti / pogledati ateste odnosno ISO sertifikate svih kompresora klikom na odgovarajuću ikonicu.

Bezuljni kompresor atest DK
DK
Bezuljni kompresor atest DK2V
DK 2V
Bezuljni kompresor atest DK2V
DK 2X2V

Struja

230/50 (60) Hz

Snaga

0,55 kW

Proizvodnja

70 l/min

Pritisak 4,5 - 6 bar
Kapacitet 25 l
Buka 66 dB (A)
Težina 44 kg
Dimenzije 460 x 460 x 690 mm

Bezuljni kompresor DK50 2V

kompresor medicinski

Bezuljni kompresor DK50 2V obezbeđuje čist vazduh za potrebe stomatologa, stomatoloških tehničara, medicine, prehrambene industrije i drugih. Zadovoljava najstrožije standarde kvaliteta ISO 9001. U stomatologiji zadovoljava potrebe za 2-3 radna mesta/stolice.

Struja

230/50 (60) Hz

Snaga

1,1 kW

Proizvodnja

140 l/min

Pritisak 5 - 7 bar
Kapacitet 25 l
Buka 71 dB (A)
Težina 48 kg
Dimenzije 460 x 460 x 690 mm

Bezuljni kompresor DK50 2x2V

kompresor stomatoloski

Bezuljni kompresor DK50 2x2V obezbeđuje čist vazduh za potrebe stomatologa, stomatoloških tehničara, medicine, prehrambene industrije i drugih. Kompresor DKV-2 zadovoljava potrebe 3-4 radna mesta. Zadovoljava najstrožije standarde kvaliteta ISO 9001.

Struja

230/50 (60) Hz

Snaga

2 x 1,1 kW

Proizvodnja

280 l/min

Pritisak 5 - 7 bar
Kapacitet 110 l
Buka 72 dB (A)
Težina 95 kg
Dimenzije 1090 x 430 x 870 mm

kompresorska stanica tower

DK50 4x2VT

Struja

230/50 (60) Hz

Snaga

4 x 1,2 kW

Proizvodnja

440 l/min / 6 bar

Pritisak 6 - 8 bar
Kapacitet 2 x 110 L
Buka 72 dB (A)
Težina 360 kg
Dimenzije 2475 x 1740 x 500 mm
kompresor
6 x 2VT

Struja

230/50 (60) Hz

Snaga

6 x 1,2 kW

Proizvodnja

660 l/min / 6 bar

Pritisak 6 - 8 bar
Kapacitet 3 x 110 L
Buka 72 dB (A)
Težina 450 kg
Dimenzije 2475 x 1740 x 500 mm
9 x VT

Struja

230/50 (60) Hz

Snaga

9 x 1,2 kW

Proizvodnja

990 l/min

Pritisak 6 - 8 bar
Kapacitet 4 x 110 l
Buka 72 dB (A)
Težina na upit
Dimenzije na upit
12 x VT

Struja

230/50 (60) Hz

Snaga

12 x 1,2 kW

Proizvodnja

1320 l/min

Pritisak 6 - 8 bar
Kapacitet 6 x 110 l
Buka 72 dB (A)
Težina na upit
Dimenzije na upit

kondenzator - suŠaČ KJF

kondenzator

Jedinice za kondenzaciju i filtraciju KJF-1 i KJF-2 su napravljene za parcijalnu separaciju vlage i filtraciju nečistoća komprimovanog vazduha bezuljnih kompresora pri upotrebi stomatoloških aparata.

 

KJF-1

Kapacitet filtracije

140 l/min

Stepen filtracije

30μm (5μm)

Odvod kondenzata automatski

 

 

KJF-2

Kapacitet filtracije

280 l/min

Stepen filtracije

30μm (5μm)

Odvod kondenzata automatski

aspirator do 2.1

aspirator

Stomatološke usisne pumpe DO 2.1 služe kao izvor podpritiska (vakuuma) za stomatološke aparate. Usisne pumpe dolaze u dve varijante:

- Stabil - sa fiksnom bazom za individualnu instalaciju u bilo kom prostoru

- Silent - sa kućištem za smanjenje nivoa buke

Napon

230 V / 50 Hz

Ulaz

450 VA

Max kapacitet

1100 l/min

Max vakuum 12 kPA
Radni napon 24/0.1 V/A DC/AC
Buka STABIL 58 / SILENT 46 dB (A)
Težina STABIL 14 kg / SILENT 27 kg
Dimenzije - STABIL 290 x 430 x 350 mm
Dimenzije - SILENT 380 x 525 x 575 mm

DO M (ASPINA) - mobilna stomatoloŠka usisna stanica

stomatoloska usisna stanica

Stomatološka usisna stanica DO M (ASPINA) je mobilna aparatura koja pruža bolje operativne sposobnosti i bolju ergonomiju pri radu. Pogodna je za upotrebu u ordinacijama koje nemaju usisnu stanicu i separator. Napravljena je da bi usisavala i separisala odvođenu tečnost u ugrađeni spremnik. Mobilnost stanice dozvoljava lak transport između dva operativna mesta i glavna upotreba stanice je na lokacijam gde nema odvoda odnosno sanitarnih čvorova.

Napon

230 V / 50 Hz

Max kapacitet

1100 l/min

Max vakuum

12 kPa

Težina 36 kg
Dimenzije 565 x 350 x 860 mm