DESTILATOR ID 1B

destilator za vodu

Destilator ID-1B je predviđen za domaćinstva ili laboratorije sa malom potrošnjom destilovane vode. Svi elementi koji su u dodiru sa destilovanom vodom su napravljeni od nerđajućeg čelika što garantuje visok kvalitet destilovane vode. Pomenuti čelik se može prati svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima za pranje. . Aparat dolazi u paketu sa bocom od medicinske plastike ili stakla za destilovanu vodu kapaciteta 4 litra.

AKCIJA-popust na destilatore ID-1B do isteka zaliha! Cena 16.500/16.900 din

Akcija popust na destilator vode

Kapacitet

1 lit / h (4 L)

Napon

220 V + / - 10%

Snaga grejača

750 W

Dimenzije

200 (prečnik) x 360 mm

Težina

3.5 kg

Cena

16.500 / 16.900 din

DESTILATOR ID 1R

destilator vode

Destilator ID-1R je predviđen za domaćinstva ili laboratorije sa malom potrošnjom destilovane vode. Svi elementi koji su u dodiru sa destilovanom vodom su napravljeni od nerđajućeg čelika što garantuje visok kvalitet destilovane vode. Pomenuti čelik se može prati svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima za pranje. Aparat dolazi u paketu sa bocom od medicinske plastike ili stakla za destilovanu vodu kapaciteta 4 litra.

AKCIJA-popust na destilatore ID-1R do isteka zaliha! Cena 17.500/17.900 din

Akcija popust na destilator za vodu

Kapacitet

1 lit / h (4 L)

Napon

220 V + / - 10%

Snaga grejača

750 W

Dimenzije

200 (prečnik) x 360 mm

Težina

3.5 kg

Cena

17.500 / 17.900 din

DESTILATOR ID 8

destilator za vodu

Destilator za vodu ID 8 je predviđen za laboratorije sa povećanom potrošnjom destilovane vode. Svi elementi koji su u dodiru sa destilovanom vodom su napravljeni od nerđajućeg čelika kvaliteta Č 4580 što garantuje visok kvalitet destilovane vode. Pomenuti čelik se može prati svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima za pranje. Rad aparata je kontinualan što znači da može da radi neprekidno celo radno vreme.

ATESTI

Ovde možete skinuti / pogledati ateste odnosno sertifikate i uputstvo za upotrebu svih destilatora klikom na odgovarajuću ikonicu.


Kapacitet

8 lit / h

Napon

380 V + / - 10%

Snaga grejača

6 kW

Dimenzije

400 (prečnik) x 1100 mm

Težina

48 kg

Cena

1160 eur

DESTILATOR ID 10

destilator vode

Destilator vode ID 10 je predviđen za laboratorije sa povećanom potrošnjom destilovane vode. Svi elementi koji su u dodiru sa destilovanom vodom su napravljeni od nerđajućeg čelika kvaliteta Č 4580 što garantuje visok kvalitet destilovane vode. Pomenuti čelik se može prati svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima za pranje. Rad aparata je kontinualan što znači da može da radi neprekidno celo radno vreme.

ŠEMATSKI PRIKAZ

Ovde možete pogledati šematski prikaz destilacije vode za destilator ID 8, ID 10 odnosno destilator ID 20.

Kapacitet

10 lit / h

Napon

380 V + / - 10%

Snaga grejača

7 kW

Dimenzije

400 (prečnik) x 1100 mm

Težina

49 kg

Cena

1200 eur

DESTILATOR ID 16

destilator vode

Ovaj tip destilatora je predviđen za laboratorije sa velikom potrošnjom destilovane vode. Aparat je izrađen od nerđajućeg čelika kvaliteta Č 4580 koji je potpuno otporan na vodu i destilovanu vodu što garantuje kvalitet destilovane vode i trajnost aparata. Pranje aparata se može vršiti svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima. Rad aparata je jednostavan i radi kontinualno koliko je potrebno.

VIDEO PRIKAZ

Ovde možete pogledati video prikaz / animaciju destilacije vode za destilator ID 8, ID 16 odnosno ID 20.

Kapacitet

16 lit / h

Napon

380 V + / - 10%

Snaga grejača

12 kW

Dimenzije

400 (prečnik) x 1100 mm

Težina

51 kg

Cena

1440 eur

DESTILATOR ID 20

destilator za vodu

Destilator vode ID 20 je predviđen za laboratorije sa velikom potrošnjom destilovane vode. Aparat je izrađen od nerđajućeg čelika kvaliteta Č 4580 koji je potpuno otporan na vodu i destilovanu vodu što garantuje kvalitet destilovane vode i trajnost aparata. Pranje aparata se može vršiti svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima. Rad aparata je jednostavan i radi kontinualno koliko je potrebno.

VIDEO PRIKAZ

Ovde možete pogledati video prikaz / animaciju destilacije vode za destilator ID 8, ID 16 odnosno ID 20.

Kapacitet

20 lit / h

Napon

380 V + / - 10%

Snaga grejača

14 kW

Dimenzije

400 (prečnik) x 1100 mm

Težina

51 kg

Cena

1480 eur