DESTILATOR ID 1B

destilator za vodu

Destilator ID-1B je predviđen za domaćinstva ili laboratorije sa malom potrošnjom destilovane vode. Svi elementi koji su u dodiru sa destilovanom vodom su napravljeni od nerđajućeg čelika što garantuje visok kvalitet destilovane vode. Pomenuti čelik se može prati svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima za pranje. . Aparat dolazi u paketu sa bocom od medicinske plastike ili stakla za destilovanu vodu kapaciteta 4 litra.

Akcija popust na destilator vode

Kapacitet

1 lit / h (4 L)

Napon

220 V + / - 10%

Snaga grejača

750 W

Dimenzije

200 (prečnik) x 360 mm

Težina

3.5 kg

Cena

15.600 din

DESTILATOR ID 1R

destilator vode

Destilator ID-1R je predviđen za domaćinstva ili laboratorije sa malom potrošnjom destilovane vode. Svi elementi koji su u dodiru sa destilovanom vodom su napravljeni od nerđajućeg čelika što garantuje visok kvalitet destilovane vode. Pomenuti čelik se može prati svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima za pranje. Aparat dolazi u paketu sa bocom od medicinske plastike ili stakla za destilovanu vodu kapaciteta 4 litra.

Akcija popust na destilator za vodu

Kapacitet

1 lit / h (4 L)

Napon

220 V + / - 10%

Snaga grejača

750 W

Dimenzije

200 (prečnik) x 360 mm

Težina

3.5 kg

Cena

16.900 din

DESTILATOR ID 1A - za vodu, alkohol, eteriČna ulja ili hidrolat

destilator vode

Destilator ID-1A osim destilacije vode pruža mogućnost destilacije alkohola i eteričnih ulja. Precizno kontrolisanje temperature destilacije omogućava postizanje tačke ključanja za rastvor koji se destiluje bilo da je u pitanju voda, alkohol, eterična ulja, hidrolat ili drugi rastvor. Svi elementi koji su u dodiru sa destilovanom vodom su napravljeni od nerđajućeg čelika što garantuje visok kvalitet destilovane vode. Pomenuti čelik se može prati svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima za pranje. Aparat dolazi u paketu sa bocom od stakla za destilovanu vodu kapaciteta 4 litra.

Akcija popust na destilator za vodu

Kapacitet

1 lit / h (4 L)

Napon

220 V + / - 10%

Snaga grejača

750 W

Dimenzije

200 (prečnik) x 360 mm

Težina

3.5 kg

Cena

25.000 din

DESTILATOR ID 4

destilator vode

Destilator vode ID 4 je predviđen za manje laboratorije. Svi elementi koji su u dodiru sa destilovanom vodom su napravljeni od nerđajućeg čelika kvaliteta Č 4580 što garantuje visok kvalitet destilovane vode. Pomenuti čelik se može prati svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima za pranje. Aparat ima i svoj rezervoar za destilovanu vodu cca 15 lit. i sondu nivoa koja isključuje aparat kada se rezervoar napuni. Aparat ima senzor nivoa za slučaj nestanka vode za hlađenje koji ima funkciju da isključi aparat ukoliko dođe do prekida snabdevanja vodom sa slavine. Pranje aparata se može vršiti svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima.

ŠEMATSKI PRIKAZ

Ovde možete pogledati šematski prikaz destilacije vode za destilator ID 8, ID 10 odnosno destilator ID 20.

Bezuljni kompresor atest DK2V
Šema

Kapacitet

4 lit / h

Napon

220 V + / - 10%

Snaga grejača

3 kW

Dimenzije

600 x 490 x 290 mm

Težina

25 kg

Cena

1170 eur

DESTILATOR ID 8

destilator vode

Destilator vode ID 8 je predviđen za laboratorije sa većom potrošnjom destilovane vode. Svi elementi koji su u dodiru sa destilovanom vodom su napravljeni od nerđajućeg čelika kvaliteta Č 4580 što garantuje visok kvalitet destilovane vode. Pomenuti čelik se može prati svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima za pranje. Aparat ima i svoj rezervoar za destilovanu vodu cca 15 lit. i sondu nivoa koja isključuje aparat kada se rezervoar napuni. Aparat ima senzor nivoa za slučaj nestanka vode za hlađenje koji ima funkciju da isključi aparat ukoliko dođe do prekida snabdevanja vodom sa slavine. Pranje aparata se može vršiti svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima.

ŠEMATSKI PRIKAZ

Ovde možete pogledati šematski prikaz destilacije vode za destilator ID 8, ID 10 odnosno destilator ID 20.

Bezuljni kompresor atest DK2V
Šema

Kapacitet

8 lit / h

Napon

380 V + / - 10%

Snaga grejača

6 kW

Dimenzije

700 x 620 x 320 mm

Težina

49 kg

Cena

1430 eur

DESTILATOR ID 10

destilator vode

Destilator vode ID 10 je predviđen za laboratorije sa povećanom potrošnjom destilovane vode. Svi elementi koji su u dodiru sa destilovanom vodom su napravljeni od nerđajućeg čelika kvaliteta Č 4580 što garantuje visok kvalitet destilovane vode. Pomenuti čelik se može prati svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima za pranje. Aparat ima i svoj rezervoar za destilovanu vodu cca 15 lit. i sondu nivoa koja će isključiti aparat kada se rezervoar napuni. Aparat ima senzor nivoa za slučaj nestanka vode za hlađenje koji ima funkciju da isključi aparat ukoliko dođe do prekida snabdevanja vodom sa slavine. Pranje aparata se može vršiti svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima.

ŠEMATSKI PRIKAZ

Ovde možete pogledati šematski prikaz destilacije vode za destilator ID 8, ID 10 odnosno destilator ID 20.

Bezuljni kompresor atest DK2V
Šema

Kapacitet

10 lit / h

Napon

380 V + / - 10%

Snaga grejača

7 kW

Dimenzije

700 x 620 x 320 mm

Težina

50 kg

Cena

1450 eur

DESTILATOR ID 16

destilator vode

Ovaj tip destilatora je predviđen za laboratorije sa velikom potrošnjom destilovane vode. Aparat je izrađen od nerđajućeg čelika kvaliteta Č 4580 koji je potpuno otporan na vodu i destilovanu vodu što garantuje kvalitet destilovane vode i trajnost aparata. Aparat ima i svoj rezervoar za destilovanu vodu cca 20 l i sondu nivoa koja će isključiti aparat kada se rezervoar napuni. Aparat ima senzor nivoa za slučaj nestanka vode za hlađenje koji ima funkciju da isključi aparat ukoliko dođe do prekida snabdevanja vodom sa slavine. Pranje aparata se može vršiti svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima.

VIDEO PRIKAZ

Ovde možete pogledati video prikaz / animaciju destilacije vode za destilator ID 8, ID 16 odnosno ID 20.

Kapacitet

16 lit / h

Napon

380 V + / - 10%

Snaga grejača

12 kW

Dimenzije

810 x 530 x 370 mm

Težina

55 kg

Cena

1680 eur

DESTILATOR ID 20

destilator vode

Ovaj tip destilatora je predviđen za laboratorije sa velikom potrošnjom destilovane vode. Aparat je izrađen od nerđajućeg čelika kvaliteta Č 4580 koji je potpuno otporan na vodu i destilovanu vodu što garantuje kvalitet destilovane vode i trajnost aparata. Aparat ima i svoj rezervoar za destilovanu vodu cca 20 l i sondu nivoa koja će isključiti aparat kada se rezervoar napuni. Aparat ima senzor nivoa za slučaj nestanka vode za hlađenje koji ima funkciju da isključi aparat ukoliko dođe do prekida snabdevanja vodom sa slavine. Pranje aparata se može vršiti svim alkalnim i slabo kiselim sredstvima.

VIDEO PRIKAZ

Ovde možete pogledati video prikaz / animaciju destilacije vode za destilator ID 8, ID 16 odnosno ID 20.

Kapacitet

16 lit / h

Napon

380 V + / - 10%

Snaga grejača

12 kW

Dimenzije

810 x 530 x 370 mm

Težina

55 kg

Cena

1700 eur